zo 22 nov 2020  om 09:30
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk Zeddam - Gedachteniszondag
Tekst(en): 1 Tessalonicenzen 5:1-11
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Orde van Dienst
Gedachteniszondag

Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam

22 november 2020
09.30 uur in Zeddam
11.00 uur in ‘s-Heerenberg


Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling van dienst: Netty Colenbrander / Sijnie Heuvel
Orgel: Joop Agelink / Wim Brunsveld
M.m.v. de zanggroep o.l.v. Jos Thomassen
Beeld en geluid: Hans Otte & Marjolein Koelman / Fred Heuvel 


U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Orgelspel

Woord van welkom - door de ouderling van dienst

De kaarsen op tafel worden aangestoken        

Stilte

Zanggroep zingt: You are mine - David Haas

I will come to you in the silence
I will lift you from all your fear
You will hear My voice
I claim you as My choice
Be still, and know I am near

I am hope for all who are hopeless
I am eyes for all who long to see
In the shadows of the night,
I will be your light
Come and rest in Me

Do not be afraid, I am with you
I have called you each by name
Come and follow Me
I will bring you home
I love you and you are mine

I am strength for all the despairing
Healing for the ones who dwell in shame
All the blind will see, the lame will all run free
And all will know My name

I am the Word that leads all to freedom
I am the peace the world cannot give
I will call your name, embracing all your pain
Stand up, now, walk, and live

(We gaan staan)

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

V: Wees ons genadig God, wees ons nabij.
Bij U schuilen wij.
Bij U zoeken wij ons heil.
De schaduwen van het donker doorbreken wij niet
en onze onrust keren wij niet.
A: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ

V: Laat niet de nacht voor altijd duren.
Uw trouw licht over ons op.
In U hervinden wij ons leven,
herkrijgen wij onze adem
om te blijven zeggen
A: WEES ONS GENADIG, GOD, WEES ONS NABIJ. 

Groet

V: Genade zij u en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer.
A: AMEN

(We gaan zitten)

Liturgisch bloemstuk – toelichting 

Lied 1005: 1,2,4
Alle refreinen, vers 1 en 4 – zanggroep
Vers 2 – uitgesproken door de gemeente


2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Ref

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen
schuilplaats door U gebouwd

Ref

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5:1-11
Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.

Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken; maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.

Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Zanggroep zingt: Ave Verum – Wolfgang Amadeus Mozart

Verkondiging

Lied 800: 1,3,4
Vers 1 – zanggroep
Vers 3 – uitgesproken door de gemeente
Vers 4 – zanggroep

3 Maar Christus gaf mij taal en teken
en ik ben zeker van zijn stem.
De nacht is voor het licht geweken,
het grond'loos lot krijgt zin door Hem.
Nu word ik mens, herkrijg mijn vrijheid
bij water, woord en brood en wijn,
omdat ik weet van zijn nabijheid
waar twee of drie vergaderd zijn.

4 Godlof, een Heiland, een bevrijder,
vol liefde_en macht heeft ons gered.
De Mensenzoon werd onze leider
en heeft ons hart in vlam gezet.
Toen ging voor ons de hemel open,
oorsprong en doel, zo ongedacht.
Geloven konden wij en hopen.
Wij wisten ons van Gods geslacht.

Inleiding op de gedachtenis 

Gedicht: De mensen van voorbij – Hanna Lam

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Zanggroep zingt: Requiem – Eliza Gilkyson

Gedachtenis

(De nabestaanden gaan staan voordat de naam genoemd wordt. De ouderling van dienst zal namens hen een lichtje aansteken. Een laatste lichtje steken we aan voor wie niet bij name genoemd zijn. We gaan hier allen bij staan.)

(Zeddam)
20-11-2019          Janna Geertruida Christina Stemerdink-Wilterdink         89 jaar
20-11-2019          Wilhelmina Johanna Klein Obbink-Luimes                    99 jaar
29-11-2019          Janna Harmina Ligterink-Obbink                                  84 jaar
09-01-2020          Nicolaas Roelof Kolenbrander                                     96 jaar
05-03-2020         
Johanna Engelina Ewaldine van Os-van der Borg          99 jaar
09-06-2020          Hendrika Johanna Arentsen                                        52 jaar
24-06-2020          Johanna Wilhelmina Fukking-Heusinkveld                    76 jaar

(’s-Heerenberg)
19-11-2019          Jantje van Dijk-Hansma                                              85 jaar
19-12-2019          Yvonne Straub-Huntink                                               57 jaar

24-01-2020          Joanna Maria Margaretha Schopenhauer-Kortlandt       94 jaar
03-02-2020          Mathijs Adrianus Te Pas                                            72 jaar
17-02-2020          Hendrik Johan Pampiermole                                       68 jaar
01-03-2020          Wolter Brouwer                                                         77 jaar
05-03-2020          Hendrika Mosselman-Gemmink                                  86 jaar
02-04-2020          Theodorus Bernardus Bosch                                       77 jaar

(We gaan staan)

Laatste kaars voor wie niet bij name is genoemd

Lied 598 (drie keer)
Eerste en derde keer – zanggroep
Tweede keer – uitgesproken door de gemeente

Afkondiging van overlijden – door de ouderling van dienst

(We gaan zitten)

Gebeden: voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Mededelingen – door de diaken van dienst

(We gaan staan)

Lied 769: 1,6
Vers 1 – uitgesproken door de gemeente
Vers 6 – zanggroep

6 Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen

A: (GESPROKEN) AMEN
 

Praktische mededelingen
Op aanwijzing van de koster kunt u naar buitengaan.
De nabestaanden worden verzocht om te blijven zitten om op aanwijzing van de ouderling de symbolen van deze gedachtenisdienst op te halen.

Collecten bij de deur

Orgelspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Het collectedoel van deze dienst is: Stichting Leergeld De Liemers
Alle kinderen mogen meedoen! Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een
sociaal isolement terechtkomen. Met name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen
hebben. De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar, ook in Montferland. Leergeld
vindt dat alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de school ( schoolreisjes,
kampen) en buiten de school.
Lees hier meer over dit project.
Doneren kan door een bedrag over te maken de diaconie.
 

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters kunt u desgewenst overmaken
Op Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
t.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

 

terug