zo 6 dec 2020  om 10:00
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - Tweede Advent: ‘God schept het licht’
Tekst(en): Genesis 1:1-5
Ouderling: Ernst Haagsman
Organist: Joop Agelink

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
6 december 2020
TWEEDE ADVENT: ‘God schept het licht’

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Ernst Haagsman
Diaken: Bert Veld
Kerkrentmeester: Anneke Borkus
Lector: Gerry Vreuls
Organist: Joop Agelink
Beeld en geluid: Peter en Annemieke van der Weerd

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De tweede adventskaars op tafel wordt aangestoken door de kinderen

Stilte

(allen staan)

Lied: 458 (3x)
1
e en 3e keer door de zanggroep
2
e keer uitgesproken door de gemeente

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN       

(allen zitten)

Verbindende woorden

Aanvangslied 286: 1,2,3
Vers 1,3 en refrein – zanggroep
Vers 2 – liedtekst uitgesproken door de gemeente 

Kyriegebed met lied 463
De uitgesproken teksten gebeuren zonder orgelmuziek
Couplet 1 – zanggroep
Couplet 2 – uitgesproken door de mannen
Couplet 3 – uitgesproken door de vrouwen
Couplet 4 – samen uitgesproken
Couplet 5 – uitgesproken door de mannen
Couplet 6 – uitgesproken door de vrouwen
Couplet 7 – samen uitgesproken
Couplet 8 – zanggroep


Gebed

Schriftlezing: Genesis 1:1-5
In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: ‘Er moet licht komen, ‘en er was licht.
God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Lied: 162:1
Zanggroep zingt dit couplet en daarna spreekt de gemeente het couplet uit

Verkondiging

Orgelspel

Slotlied: 513: 1,2,3,4
Vers 1,4 – zanggroep
Vers 2,3 – liedtekst uitgesproken door de gemeente 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst

(allen staan

Lied: 220: 1,2,3,4
Vers 1,4 – zanggroep
Vers 2,3 – liedtekst uitgesproken door de gemeente
(zonder orgelmuziek)

Zegen
A: (GESPROKEN) AMEN

Afsluitende woorden

Korte presentatie over de samenwerking binnen Klavertje 4
Door de voorzitter Bert Veld en ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Collecten bij de deur

Orgelspel

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Het collectedoel van deze dienst is:
Kinderen in de knel (Kerk in Actie)
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen
maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige
situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat
doen we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de
wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg
Lees hier meer over dit project. Doneren kan door een bedrag over te maken naar Kerk in Actie.

 

terug