Zondag 7 mrt 2021  om 10:00
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 7 maart 2021
Tekst(en): Marcus 5:21-43
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Sandra van Gog

ORDE VAN DIENST
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg en Zeddam
Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur in de kerk te ‘s-Heerenberg

3e zondag Veertigdagentijd
Thema: Aangeraakt

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Ouderling: Netty Colenbrander
Kerkrentmeester: Gerrit Bloemendal
Organist: Sandra van Gog
Koster & techniek: Annemieke en Peter van de Weerd

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = =

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Toelichting liturgische schikking

Aansteken van de kaarsen 

Stilte

Bemoediging en groet          

Aanvangslied: lied 296
De coupletten worden gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Verbindende woorden

Kyriegebed met Psalm 40
We luisteren in de Veertigdagentijd elke week naar een psalm uit een bepaalde liedcultuur.
Vandaag luisteren we naar "40", uitgevoerd door de Ierse band U2. Het lied verwijst naar Psalm 40 en staat op het album ‘War’ (oorlog) uit 1983. Dit album staat vol protestsongs o.a. over de politieke en religieuze situatie toen in Noord-Ierland. De popband met als leadzanger Bono zingt regelmatig over God en geloof.

U kunt "40" hier beluisteren

Ik heb geduldig op de Heer gewacht.
Hij boog voorover en hoorde mijn roep.
Hij haalde me weer uit de put.
Uit de modderige klei.

Ik zal zingen, een nieuw lied zingen.
Hoe lang moeten we dit lied zingen?
Hoe lang, hoe lang, hoe lang, hoe lang moeten we dit lied zingen?

Je zet mijn voet op een rots
En maakte mijn voetstappen ferm.
Velen zullen het zien, velen zullen het zien en horen.


Gebed

Schriftlezing: Marcus 5:21-43

Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen.

Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!‘ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Orgelmeditatie bij lied 900
         
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
              Wie zich aan God vasthoudt komt niet tekort,
              God alleen is genoeg

Verkondiging

Orgelspel

Lied 855: 1,2,3,4,5
Het couplet wordt gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen

Slotlied: 938: 1,2
De coupletten worden gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Zegen

Afsluitende woorden

Orgelspel

           = = = = = = = = = = = = =

Collectedoel 7 maart 2021: Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Jantje Beton wil bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton...STOP NOOIT MET SPELEN!
Lees hier meer over dit project: Jantje Beton
Doneren kan door hier een bedrag over te maken.


terug