zondag 24 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. Frans Gijzel
Live uitzending vanuit kerk Zeddam 24-10-2021
Tekst(en): 1 SamuĂ«l 19: 11-12 Marcus 6: 45-46
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink


Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
24-10-2021

Voorganger: ds. Frans Gijzel
Ouderling: Netty Colenbrander

Diaken:  Else Kaiser
Lector:  Gerrie Kersjes

Organist: Joop Agelink
Koster & techniek: Hans Otte en Marjolein Koelman

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = =


ORDE VAN DIENST 

Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De kaarsen op tafel worden aangestoken


Gemeente gaat staan

Stilte

Bemoediging en groet                                                                                
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Gemeente gaat zitten

Lied: 65: 1, 5, 6.

Gebed

Gedicht: Stil is de straat.

Lied: 280: 2, 3, 4.

Schriftlezing: 1 Samuël 19: 11 – 12.

Lied: 321: 1, 2, 4, 6, 7.

Schriftlezing: Marcus 6: 45 – 46.

Verkondiging

Orgelspel

Lied: 795: 2, 3, 4.

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst

Gemeente gaat staan

Slotlied: 416: 1, 2, 3, 4.

Zegen
Afgesloten met een gezamenlijk amen

Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan)

Voorlopig collecteren bij de uitgang

De gemeente krijgt de gelegenheid om de predikant en kerkenraad buiten te begroeten

 

Collectedoel  24 oktober, Max maakt Mogelijk,
Help de ouderen in Oost-Europa de koude maanden door. Duizenden ouderen in Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Litouwen, Kosovo, Albanië en Bosnië zien ieder jaar met angst en beven de wintermaanden tegemoet. Met hun pensioen van €30 tot €45 per maand kunnen ze geen kolen of hout kopen om deze koude periode, met temperaturen van min 20 graden te overleven.
Meer info klik hier

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam


terug