woensdag 1 december 2021 om 19:30

Woensdagavondgebed live uitzending vanuit Terborg
Voorganger(s): ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde, ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Jan Fischer

WOENSDAGAVONDGEBED
01 december   2021
vanuit de protestantse kerk in Terborg

19.30 uur - uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

voorgangers:  ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde, ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds.Jan Fischer
organist: 
U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien. 
=======================================================================LITURGIE voor het AVONDGEBED, 1 december 2021, uit Terborg

 

Orgelspel

Moment van stilte


De kaarsen worden aangestoken

Opening:

V: Heer, open mijn lippen
            G: mijn mond zal zingen van uw eer.
V: God, kom mij te hulp
            G: Heer, haast u mij te helpen.

Lied: Lied 434, 1 t/m 4

Psalmengebed – Psalm 24

Orgelspel

Lezing : Lucas 1, 26 t/m 38

Moment van inkeer en verstilling

Lied: Lied 433, 1 t/m 5

Avondgebed: (van A.F. Troost)

Goede God, bron van licht en leven,
aan de avond van deze dag bidden wij voor deze wereld:

Voor geteisterde landen,
Voor vervuilde stranden,
Voor brandende bossen bidden wij.

Voor doodzieke vogels,
Voor stervende vissen,
Voor ontbladerde bomen bidden wij.

Voor blanken en zwarten,
Voor medelanders,
Voor gast en vreemdeling bidden wij.


Voor weduwnaars en weduwen,
Voor wezen, mensen zonder hulp,
Voor wie alleen door de wereld gaat bidden wij.

Om vrede, om liefde en barmhartigheid,
Om vreugde en rechtvaardigheid bidden wij.

Laat komen, God, uw rijk,
Laat deze aarde vandaag al uw hemel zijn.

Stilte


Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen


Slotlied: NLB 264, 1+2+3+4

Zegenbede:

Moge de God van liefde,
die zijn liefde uitdeelde
ons sterken in onze liefde voor anderen.
Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde
ons helpen te delen met elkaar.
Moge de Heilige Geest, die in ons woont,
ons zo bezielen dat wij zelf een zegen zijn.
Amen


Orgelspel

terug