woensdag 19 januari 2022 om 19:30

Woensdagavondgebed live uitzending vanuit Zeddam
Voorganger(s): Ds. Gerjanne van der Velde, Ds. Jan Fischer ,Ds. Theo Menting, ds. Henriëtte Nieuwenhuis,
Tekst(en): Lucas 4:14-21
Organist: Joop Agelink

PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s-Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

WOENSDAGAVONDGEBED
19-01-2022       19.30 uur 
vanuit de protestantse kerk in Zeddam 
 uitzending via www.kerkdienstgemist.nl

voorgangers: ds. Theo Menting, ds. Gerjanne van der Velde,
ds. Jan Fischer, ds. Henriëtte Nieuwenhuis
organist: Joop Agelink
 
U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.
 

==============================================================================


 

Orgelspel

Stilte

Aansteken van de kaarsen
mensen thuis worden uitgenodigd een kaars of een lichtje aan te steken.

Openingsvers

Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.

LB 837: 1,2

Psalmgebed – Psalm 146

Laat mij maar zingen zolang het nog kan
Laat mij toch zingen zolang ik nog ben
Bij mijn verstand en bij stem
Zolang de aarde nog rond is
En vrede een vierkante cirkel
Laat mij nog zingen
Laat me toch zingen
Mijn hart op mijn tong
Zolang de oorlogen duren
De levende sterven
De doden niet opstaan
Zullen wij zingen
Laat mij maar zingen
Laat mij maar zingen zolang het nog kan
Laat mij maar zingen zolang ik nog ben
Bij mijn verstand en bij stem

Orgelspel

Schriftlezing – Lucas 4:14-21

Vervuld met de kracht van de Geest keerde Jezus terug naar Galilea.
Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek.
Hij gaf mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen.
Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid,
en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge.
Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd,
en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
            ‘De Geest van de Heer rust op Mij,
            want Hij heeft Mij gezalfd.
            Om aan armen het goede nieuws te brengen
            heeft Hij mij gezonden,
            om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
            en aan blinden het herstel van hun zicht,
            om onderdrukten hun vrijheid te geven,
            om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten;
de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op Hem gericht.
Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.’

Stilte

LB 530: alle verzen
Avondgebed 

Blijf bij ons, Levende
want het wordt avond
en de dag is al ten einde.

U die weet wat deze dag waard was,
wat wij hebben gedaan en nagelaten –
U die weet wat wij te vergeven hebben
en wat ons vergeven moet worden –
U die de vruchten kent van de oogst
die deze dag in ons is gegroeid –
laat uw zegen dalen op ons.

U die weet wat goed was deze dag :
de vrijheid waarin wij mochten leven,
het voedsel dat wij mochten ontvangen,
het werk dat wij mochten verrichten,
de rust waarvan wij mochten genieten,
de mensen met wie wij hebben geleefd –
U die weet wat in ons is,
wij zegenen U, licht in ons leven.
Blijf bij ons en bij alle mensen,
blijf bij ons op de avond van de dag,
op de avond van het leven,
op de avond van de wereld.

Uw zegen vragen wij
over de mensen die deze dag gestreden hebben
– dat zij de weg naar vrede vinden –
over hen die nu werken,
over hen die de slaap niet kunnen vinden,
over de zieken en zwaarmoedigen,
blijf hen nabij met Uw licht en Uw vrede.

Van U is het licht van de dag,
van U is het donker van de nacht,
van U zijn leven en dood,
van U zijn wij –
blijf ons nabij en behoed ons.

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.

Avondlied 239: alle verzen

Zegenbede

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
Gij die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren
te behoeden

Orgelspel


==============================================================================

terug