zondag 10 juli 2022 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg - 10 juli 2022
Voorganger(s): Dhr. H.Haan
Tekst(en): Psalm 98 Johannes 13:31-35
Ouderling(en): Ernst Haagsman
Organist: Sandra van Gog

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
10-07-2022 
Voorganger: Dhr.H.Haan
Ouderling.; Ernst Haagsman 
Orgel: Sandra van Gog
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.

= = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =

ORDE VAN DIENST PG ’S-HEERENBERG-ZEDDAM d.d. 10-7-2022.


Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

De kaars op tafel wordt aangestoken


Gemeente gaat staan

Stilte

Bemoediging en groet                                                                                
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Gemeente gaat zitten

Lied: Liedboek 212: 1, 2 en 3 Laten wij zingend deze dag beginnen

Gebed

Schriftlezingen:

Eerste lezing: Psalm 98

Lied: Liedboek 98: 1, 2 en 3 Zing een nieuw lied voor God de Here

Tweede lezing: Johannes 13: 31 - 35

Verkondiging – “ Over liefde raak je nooit uitgepraat “

Orgelspel

Lied: Liedboek 704 alle coupletten  Dank, dank nu allen God

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen – door de diaken van dienst (o.a. collecten)

Gemeente gaat staan

Slotlied: Liedboek 634 alle coupletten “ U zij de Glorie “

Zegen
Afgesloten met een gezamenlijk gezongen AMEN
Orgelspel (terwijl de kerkgangers naar buiten gaan)

Voor de Zomerzangdienst van vanavond is er ook "autodienst"
Hiervoor kunt u zich aanmelden bij.; Gerrit Bloemendal tel.; 06-50267502


Collectedoel
10 juli - Voedselbank Montferland

Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben
om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten.
De Voedselbank zamelt voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden
en zorgt voor het kosteloos uitdelen van deze overschotten aan mensen die
(tijdelijk) geen middelen hebben om het voedsel zelf aan te schaffen.
Hiermee wordt (verborgen) armoede in de gemeente Montferland bestreden.
De voedselbank werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en
met gratis door bedrijven en particulieren beschikbaar gesteld voedsel.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
Zo 10 juli Kerkdienst, dhr. H. Haan

Zomerzangavond
Kerk s-Heerenberg, 10.00 uur

Kerk s-Heerenberg, 19.00 uur
woe 13 juli Koffie-ochtend Olde Posthuus 10.00 - 12.00 uur
Don  14 juli Pauzeren op de Berg Kerk 's-Heerenberg  10.00 - 13.00 uur
Zo.  17-07 Kerkdienst. Henriëtte Nieuwenhuis Kerk 's-Heerenberg 10.00 uur
Zo 4 sep Startzondag: ‘Aan tafel ‘
Een 3-gangenmenu:
Voorgerecht: ontbijt
Hoofdgerecht: kerkdienst
Dessert: koffie/thee
Zeddam, 9.00 uur

Opgeven bij Sijnie:
sijnieebbers@hotmail.com
tel.; 06-40606055
 

==================================================================================

 

terug