zondag 2 oktober 2022 om 10:00

Live uitzending vanuit kerk Zeddam 02-10-2022
Voorganger(s): Ds. Jan Fischer
Tekst(en): Deuteronomium 30: 10-20 en Matteüs 22: 34-40
Ouderling(en): Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam
02 oktober 2022
Vanuit kerk te Zeddam


Voorganger: Ds. Jan Fischer
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist:  Joop Agelink

U kunt de orde van dienst hier downloaden. Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst
op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.


LITURGIE:
Orgelspel
Woord van welkom (door de ouderling)
Aansteken van de tafelkaars
(Gemeente gaat staan)
Moment van stilte
Bemoediging en groet:
V: We zijn hier vanmorgen bij elkaar in de Naam van de Eeuwige,
         G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die altijd trouw blijft
         G: en nooit loslaat één werk van zijn handen.
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u,
         G: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen
(Gemeente gaat zitten)
We zingen: Lied 712 (maandlied oktober)
Korte inleiding op de dienst

Gebed om Gods ontferming
Antwoordlied: Lied 281, 1 t/m 6
Gebed bij de opening van het Woord
(de evt. aanwezige kinderen gaan naar de nevendienst)
Lezingen uit de Bijbel:  Deuteronomium 30, 10 t/m 20  en Matteüs 22, 34 t/m 40
Antwoordlied: Lied 119 a, 1+2+4
Overdenking
Meditatief orgelspel
We zingen: Lied 316, 1 t/m 4
Dankgebed en voorbeden ; stilte ; Onze Vader
Mededelingen
Slotlied: Lied 993, 1 t/m 7 (staande)
Zegen


Collectedoel diaconie:
DE HOORN VAN AFRIKA

Deze maand gaat de diaconiecollecte naar ‘De Hoorn van Afrika’ (Kerk in Actie). Hier is
een driedubbele crisis aan de gang: klimaatverandering, conflicten en voedselschaarste
zorgen in Oost-Afrika voor een van de ergste noodsituaties in 40 jaar.
‘Het gaat nu om leven of dood’
De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia,
waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer
dan 23 miljoen mensen in het gebied dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand aan
de gevolgen van voedselgebrek. Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie
noodhulp. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven
dieren, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de
Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Omdat er geen druppel regen valt,
wordt de situatie met de dag erger. De oorlog in Oekraïne heeft daarbij ook vergaande
gevolgen: voedselprijzen stijgen en de graanexport naar de Hoorn van Afrika stagneert. 
Kerk in Actie-directeur Jurjen de Groot woonde en werkte jaren in het gebied, en
coördineerde noodhulpprogramma’s tijdens de hongersnood in 2011. “Door de
klimaatcrisis zijn de weersextremen alleen maar groter geworden. De afgelopen jaren zijn
daardoor steeds de oogsten mislukt. Wat ik toen al zag, gebeurt nu weer: kleine kinderen
die gewoon echt vandaag - nu - eten nodig hebben. Het gaat om leven of dood. Iedere
dag maakt verschil.” Het gebied is een grote zandbak, weet Jurjen de Groot. “Er groeit
weinig, dus mensen die er wonen zijn sowieso al heel kwetsbaar. In een tijd van droogte
en hongersnood zie je de karkassen van dode dieren overal liggen. Nu komen de
wereldwijde ontwikkelingen daar nog bovenop. Door de tekorten aan brandstof konden
boeren die wél gewassen verbouwen, in de zaaitijd niet met hun trekkers het land op. Dat
is een regelrechte ramp." 
Onze hulp is hierbij van levensbelang!


De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen (3e).
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
wo 5 oct Pelgrimeren 09.30 uur  Imminkhuis
do 6 oct Pauzeren op de berg des Heren
Cantorij repetie
10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg
19.30-21.00 uur, Zeddam
zo 9 oct Kerkdienst Ds. K. Bakker 10.00 uur  Kerk Zeddam


 

terug