zondag 28 mei 2023 om 10.00

Live uitzending vanuit kerk 's-Heerenberg -
Voorganger(s): Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Ds. Jan Fischer, Ds. Gerjanne v.d. Velde
Tekst(en): Genesis 11:1-9 Handelingen 2: 1- 13
Ouderling(en): Ernst Haagsman

ORDE VAN DIENST VOOR De PINKSTERVIERING
Protestantse gemeente
’s-Heerenberg-Zeddam
28 mei 2023

Voorganger: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, Ds. Jan Fischer, Ds. Gerjanne v.d. Velde
Ouderling: 
U kunt de orde van dienst hier downloaden.

Als u deze dan uitprint, kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien

 Orde van dienst voor de Pinksterviering
op zondag 28 mei 2023
uitgaande van de Klavertje 4 – gemeenten

 
   


Muziek
Chr. Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Henk Jan Radstaak
Cantorij o.l.v Jos Thomassen
Alt-saxofoon: Ineke van Halteren
Cajun: Bram Barus

voorgangers: ds. Jan Fischer, ds. Henriëtte Nieuwenhuis, ds. Gerjanne van der Velde-Meijer


Muziek

Samenzang Lied 216  'Dit is een morgen'

Welkom door de ouderling

Aansteken van de kaarsen

Samenzang Lied 672: 1,2,7 'Komt laat ons deze dag'


Stilte

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
           V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN


Toelichting bij de nieuwe Klavertje 4 quilts

Samenzang Lied 695 'Heer, raak mij aan met uw adem'


Gebed om ontferming

Cantorij 'Like a river that overflows'

Kindermoment

Samenzang  Lied 683 't Is feest vandaag'

Gebed

Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1-9

Cantorij 689 'Wat altijd is geweest' (voorzang koor / allen samenzang)

Tweede Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13

Samenzang Lied 675 'Geest van hierboven'

Verkondiging

Muziek 'Deep Harmony'

Samenzang Lied 691

Als inleiding op de gebeden zingt de cantorij Lied 697 (voorzang koor / allen samenzang)
 
Gebeden

Mededelingen bij de collecte

Luuk Krol over Het Passion

Collecte voor Diaconie en Kerk

Tijdens de collecte klinkt 'What a wonderfull world'


Slotlied Lied 687 'Wij leven van de wind'

Zegen

Cantorij Lied 821 'Dat de weg naar je toekomt'

Samenkomen/koffiedrinken op voorterrein kerk


Collecten
De opbrengst voor de diaconie gaat deze dienst naar Het Passion.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam


De opbrengst voor de kerk is voor de onkosten voor deze dienst
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda deze week

 
 

 

Wanneer Wat Waar
wo 31 mei

 
Gemeenteavond Imminkhuis 18.00 uur
 Do 1 juni
 
Pauzeren op de berg
Cantorij
Kerk ‘s-Heerenberg 10.00 uur
Kerk Zeddam 19.30 uur
 
zo  4juni Kerkdienst Henriëtte Nieuwenhuis Kerk Zeddam 10.00 uur

  


terug