woensdag 6 december 2023 om 19:30

Adventsvesper 's-Heerenberg
Voorganger(s): ds. Jan Fischer,ds. Theo Menting,Ds. Henriëtte Nieuwenhuis,Ds. Gerjanne van der Velde
Tekst(en): Jesaja 40 : 1-11
Organist: Jos Thomassen


PROTESTANTSE GEMEENTEN
Silvolde, Etten-Terborg-Ulft, ’s Heerenberg-Zeddam, Gendringen-Bontebrug

Adventsvesper

woensdag 06-12-2023 - 19.30 uur - 

vanuit de protestantse kerk in ‘s Heerenberg

U kunt de orde van dienst hier downloaden
Als u deze dan uitprint kunt u de dienst op het hele scherm van uw computer, tablet of telefoon zien.


voorgangers: ,ds. Jan Fischer, ds. Henriëtte Nieuwenhuis,
ds. Gerjanne van der Velde
organist:  Jos Thomassen.


=======================================================================================

Orgelspel

Stilte

Aansteken van de kaars

V: Heer, open mijn lippen
            G: mijn mond zal zingen van uw eer.
V: God, kom mij te hulp
            G: Heer, haast u mij te helpen.

Lied – 286

Psalmgebed – Psalm 85
Gij hebt uw land begenadigd
ons leven ten goede gekeerd
onze schande bedekt
onze schuld weggedragen,
getemd het vuur van uw hartstocht.
Gij keerde U om naar ons toe
Gij legde uw argwaan af.
Roep ons opnieuw tot leven
geef ons vaart, naar U toe.
Liefde, herstel ons in ere.
Buig ons toe naar elkaar
keer onze trage harten
dat wij zonder wantrouwen
ieder mens tegemoet gaan
open en vredelievend.
Laat zo de wereld worden:
kussen van ontferming en trouw
zoenen van recht en vrede
vrede een zaad in de aarde
gerechtigheid zon aan de hemel.
Overvloed staat op de akker
regen valt op zijn tijd,
vruchten dragen de bomen
rozen dragen de rotsen:
in zo’n land wil je zijn.
Orgelspel

Schriftlezing Jesaja 40:1-11

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3 Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
11 Als een herder weidt Hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Stilte

Lied – 463: 1,2,3,4,5,8

Avondgebed

Het is nacht.
De nacht is een tijd voor verstilling.
Laat ons stil zijn in de aanwezigheid van God.

Het is nacht, na een lange dag.
Wat voltooid is, is voltooid.
Wat niet voltooid is, is niet voltooid; laat het zijn zoals het is.

De nacht is donker.
Laat onze angst voor het donker van de wereld
en van onze eigen levens rusten bij U.

De nacht is kalm.
Laat de kalmte van uw vrede ons omvatten,
en al onze dierbaren, en al degenen die geen vrede hebben.

De nacht kondigt de dageraad aan.
Laat ons vol verwachting uitkijken naar een nieuwe dag,
naar nieuwe vreugde, naar nieuwe mogelijkheden.
in Uw naam bidden wij.

Stilte

Onze Vader…

Avondlied – 253

Zegenwens

Moge de God van liefde,
die zijn liefde uitdeelde
ons sterken in onze liefde voor anderen.
Moge de Zoon die zijn leven uitdeelde
ons helpen te delen met elkaar.
Moge de Heilige Geest, die in ons woont,
ons zo bezielen dat wij zelf een zegen zijn.
Amen

Orgelspel
 

terug