zondag 30 juni 2024 om 10:00

Zangdienst Zeddam
Tekst(en): Marcus 5:21-43
Ouderling(en): Martin de Kruijff/ Sijnie Heuvel
Organist: Jan Willem Kruithof

ORDE VAN DIENST
PG ’S-HEERENBERG-ZEDDAM
d.d. 30 juni 2024 in Zeddam.
Zangdienst


U kunt de orde van dienst hier downloaden.


Zangdienst 30 juni 2024

Verzorgd door
Diaken Jan Willem Kruithof
Ouderling Martin de Kruif
Ouderling Sijnie Heuvel

Orgelspel  
Voor de dienst instuderen canon  Lied 42, (opwekking) 
Ik stel mijn vertrouwen op de Heer

Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen

Kindermoment
 
Lied: 136: 1.2.3. en 13
Stilte
Bemoediging en drempelgebed         
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: Hij is voor ons een barmhartige Vader
          en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
A: ONZE HULP IS DE NAAM VAN DE HEER
          EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW

         
Lied 885:1,2 Groot is Uw trouw , o Heer

Gebed om ontferming

Vanwege alle pijn,
bij mensen groot en klein,
Heer, wil bij ons zijn.
A: HEER WIL BIJ ONS ZIJN

Vanwege groot verdriet,
U bent toch die het ziet,
Heer, vergeet ons niet
A: HEER, VERGEET ONS NIET

Vanwege zoveel nood,
in het klein en in het groot,
Heer, verjaag de dood.
A: HEER, VERJAAG DE DOOD.
AMEN

Lied  ps. 84 A : 1t/m 5 tussenspel na couplet 3

Schriftlezing: Marcus 5:21-43
Lied: opwekking 42, in canon


(1)'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
(2)Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
'k Zie naar Hem op en 'k weet: Hij is mij steeds nabij.

Gedicht: Ed Hoornik
 Ik ben de kleine dochter van Jaïrus
 
Ik ben de kleine dochter van Jaïrus.
Ik lig hier op een veel te grote baar.
De dood zit in mijn ogen en mijn haar,
dat, nu de krul eruit is, zonder zwier is.

Ik mis mijn pop, die nu zij niet meer hier is,
slaapt als ik slaap, de vingers in elkaar.
Ik weet dat twee en twee te zamen vier is,
maar nu ik dood ben, is dat niet meer waar.

Waarom had ik daarstraks ook weer verdriet?
Er zou een man die toveren kon, komen,
mij beter maken, maar toen kwam hij niet.

De mensen op het dak en in de bomen
gingen naar huis, maar ik blijf van hem dromen.
Morgen ben ik de eerste die hem ziet.

Lied: Mag ik dan bij jou,(Claudia de Breij)
door Welmoed
Als de oorlog komt En als ik dan moet schuilen
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt Waar ik niet bij wil horen
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn Wat ik nooit geweest ben
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij jou schuilen, Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt Ik hou een kamer voor je vrij
Als het onweer komt En als ik dan bang ben
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt En 't is mij te donker
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt En ik weet het zeker
Mag ik dan bij jou?
  Mag ik dan bij jou schuilen Als het nergens anders kan?
  En als ik moet huilen Droog jij m'n tranen dan?
  Want als ik bij jou mag Mag jij altijd bij mij
  Kom wanneer je wilt  Ik hou een kamer voor je vrij (2x)
Als het einde komt En als ik dan bang ben
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt En als ik dan alleen ben
Mag ik dan bij jou?


Gedicht: Hans Harmsen
Leven
Leven is gaan zitten
Met je hoofd in je handen
Wat haalt het allemaal uit
En waar begin ik aan
En toch weer opstaan en verder gaan
En ik godsnaam niet weten
Waar je de moed vandaan haalt

Leven is: vertrouwen dat het goed komt
Is onverwoestbaar een mens zijn
Is niet kunnen geloven dat alles afgelopen is
Maar hopen dat er toekomst is
En in godsnaam niet weten
Waar je de moed vandaan haalt

Leven is: Iemand verliezen die je dierbaar is
Op wie je huizenhoog gebouwd hebt
Is verdoofd en wanhopig zijn
Omdat zo iemand aan het kruis is geslagen
En dan toch weer doorgaan
Eerst aarzelend maar langzaam sterker
En slechts  in Gods naam weten
Waar je de moed vandaan haalt

Pianospel

Lied: Tienduizend redenen opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker Mijn dag begint met een lied voor U Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen Laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel Prijs nu zijn heilige Naam Met meer passie dan ooit O mijn ziel Verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde Uw Naam is groot en Uw hart is zacht Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel Prijs nu zijn heilige Naam Met meer passie dan ooit O mijn ziel Verheerlijk zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert Mijn adem stokt en mijn einde komt Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel Prijs nu zijn heilige Naam Met meer passie dan ooit O mijn ziel Verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel Prijs nu zijn heilige Naam Met meer passie dan ooit O mijn ziel Verheerlijk zijn heilige Naam Verheerlijk zijn heilige Naam Verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel Prijs nu zijn heilige Naam Met meer passie dan ooit O mijn ziel Verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel O mijn ziel Prijs nu zijn heilige Naam Met meer passie dan ooit O mijn ziel Verheerlijk zijn heilige Naam Verheerlijk zijn heilige Naam Verheerlijk zijn heilige Naam

Kinderen komen terug als ze zover zijn

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Mededelingen

Collecte – voor diaconie en kerk
Ondertussen orgelspel

Lied: 416: 1,2,3,4,

Zegenbede

V: We bidden elkaar Gods zegen toe.
A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN,
V: bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
A: MOGEN WIJ VANDAAG VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN,
in ons verschillen en ons gelijken.

Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
A: AMEN.


Pianospel

Collectedoel diaconie deze maand: A Rocha
A.Rocha is een beweging van christenen die
zich inzet voor natuurbehoud en duurzaam
leven. Zowel in Nederland als in 20 andere landen. 
De opbrengst voor de kerk
is voor de eredienst (2 e )
en de kerkelijke gebouwen(3 e ).
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!


Agenda komende week
4 juli  10-13 uur       Pauzeren op de berg des Heren
6 juli   10 uur          Zwerfafvalbrigade Imminkhuis
7 juli   10 uur          kerkdienst ’s-Heerenberg, ds.v Gog
7 juli   11.30            Kerk-op-Schoot kerk Zed
 

 

terug