zo 18 aug 2019  om 10:00
Voorganger: ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in Zeddam
Tekst(en): Jeremia 23: 23-29
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken : Tineke Menting
Koster :  Maarten Blom

Liturgie
Er wordt geen gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
Uit het liedboek wordt gezongen
Lied 906: 2, 5 en 8
Lied 273: 1, 2 en 3
Lied 995: alle verzen
Kinderlied " 'k Stel mijn vertrouwen( onder begeleiding van Jan en Karel)
Lied 335
Lied 139: 1, 10 en 11
Lied 416: alle verzen

Collecte 
Collecte Max Maakt Mogelijk – Ouderen in Moldavië eten dagenlang niets

De burgemeester van het dorp Capaglia in Moldavië luidde de noodklok, omdat er 55 ouderen wonen die al jaren geen warme en voedzame maaltijd hebben gegeten. Een oude schoolkantine kan dienst doen als gaarkeuken met eetkamer, zodat de ouderen daar ook ‘s winters bij elkaar kunnen zitten om te eten. Maar voordat dat zo ver is, moet er van binnen nog een hoop gebeuren. En dat kan het straatarme dorp niet zonder hulp. Het is de bedoeling dat er drie dagen per week ouderen een gratis maaltijd kunnen halen.Twaalf ouderen zijn niet in staat om zelf naar de gaarkeuken toe te komen. Zij krijgen hun maaltijd thuis. De locatie van de gaarkeuken is een voormalig schoolklasje. Alle oude rommel moet eruit en de ruimte moet omgebouwd worden tot keuken met eetkamer.
Capaclia ligt in het zuid westen van Moldavië, 120 km van Chisinau. Het is onderdeel van het Cantemir district en bestaat sinds 1783. Het aantal inwoners is 2141, van wie 269 ouderen. Het is een arm dorp waar gelukkig een hele actieve burgemeester zit die zich graag wil inzetten voor de ouderen. Vrijwilligers, kinderen en of ouderen die zelf een maaltijd komen eten kunnen maaltijden meenemen/langsbrengen bij de 10-12 ouderen die niet zelf in staat zijn om naar de gaarkeuken te komen. Het gebouw betreft een oude keuken voor een school midden in het dorp. De ruimte en het gebouw zelf is van de gemeente en staat al lang leeg. Het mag gratis gebruikt worden, zo lang als nodig. Voor meer info www.maxmaaktmogelijk.nl

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 'Zeddam.


Verder werken mee:

Crèche
Gerrie vreuls is aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Carolien leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Gerrit Bloemendal, 0314-662236 of 06-50267502
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst verzorgen Willemien Onstenk en Jannie Wentink in het Imminkhuis de koffie en thee. 

terug