Nieuwsbrief 2019-03 april
In deze derde nieuwsbrief van 2019 komt de intrededienst van onze nieuwe predikant uitgebreid aan bod. Ook is er aandacht voor een nieuwe aanwinst voor Sydehem en de samenstelling van een Kerkenraad. Dat en meer in:
Nieuwsbrief 2019-03.