Nieuwsbrief 2019-06 september
Deze zesde nieuwsbrief van 2019 is te lezen, te zien en te horen over de startzondag op 1 september jl.

Hiermee werd het nieuwe kerkelijke seizoen gestart. Het leidende thema zal zijn 'ontmoeting'. Met God, elkaar en mensen om ons heen. Verweg, maar zeker ook dichtbij.
Ervaar meer in: Nieuwsbrief 2019-06.