Ontwikkelingen rond het coronavirus

Ontwikkelingen rond het coronavirus


Alle informatie is te vinden in de rubriek "Rond Corona"

 
Home Home
Dit is de website van de Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam. Je kunt op deze website allerlei informatie vinden hoe en wat en op welke wijze wij invulling geven aan ons christen zijn.
 
Foto's Foto's
Herinneringen ophalen aan de hand van foto's geeft veelal plezier. Van onze activiteiten worden foto's gemaakt en deze willen wij graag met jullie delen in ons fotoalbum
 
Nieuws Nieuws
In deze rubriek wordt het actuele nieuws vermeld. Je hoeft alleen maar op één van onderstaande links te klikken voor uitgebreide informatie.

Drastische inperking kerkelijke activiteiten
Helaas breidt het corona-virus zich nog steeds verder uit ook in Montferland. Daarom heeft het moderamen op 23 oktober jl. besloten om met onmiddellijke ingang de kerkelijke activiteiten drastisch in te perken.

Wat gaat wel door:
• De kerkgang blijft mogelijk met inachtneming van de geldende voorschriften. Aanmelden bij Sijnie Heuvel
(aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
• De cantorij komt in kleine groep bij elkaar ter ondersteuning van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten.
• De woensdagavondgebeden van Klavertje 4 blijven doorgaan.
• Het moderamen en de verschillende colleges kunnen van het Imminkhuis gebruik maken met een maximum van 5 personen per vergadering/overleg.


Alle overige activiteiten zullen worden gestopt, hoe vervelend dat ook is. Zodra er veranderingen komen zal dat zo snel mogelijk worden bekend gemaakt. Houdt daarom naast de Kerkepraat, ook de website en de mededelingen tijdens de kerkdienst in de gaten.

Deze tijd is niet makkelijk, velen van ons ervaren de eenzaamheid aan den lijve. Sommigen worden in hun directe nabijheid geconfronteerd met corona of de gevolgen daarvan. Het lukt niet altijd om positief te blijven of de moed erin te houden. Mag het onderstaande gedicht, gemaakt door Gabriëlle Christenhusz, pastor in het Belgische Zonnehove, ons inspireren om door te gaan.

WAAR IS GOD in tijden van corona?

God is er in onze liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’

God is er als wij elkaar proberen te beschermen
door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.

God is er in onze moed
als we niet bang worden van elkaar
maar vriendelijk blijven.

God is er in ons gebed
voor alle zieken
alle eenzamen
alle mensen die bang of angstig zijn
alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.


Een hartelijke groet, namens het moderamen
Bert Veld (voorzitter) Henriëtte Nieuwenhuis (predikant)


Nieuws over de website
Sinds kort heeft deze website twee nieuwe webmasters, te weten Eduard Spaan en Fred Heuvel. Zeker de laatste van de twee zal de meesten bekend zijn.
In de komende Kerkepraat 2.0 zullen zij zich verder voorstellen.

Maarten Blom en Rien de Zeeuw hebben gelijktijdig met het aantreden van Eduard en Fred hun werkzaamheden als webmaster neergelegd. Maarten heeft dit gedaan om andere dingen te gaan doen. Rien gaat meer tijd stoppen in zijn kerkenraadslidmaatschap. Daarbij zal hij zich met name richten op het onderwerp communicatie.

Bij deze wisseling van de wacht is het belangrijk om alle contacten voor de website te laten verlopen via email adres: webmaster@protestantsbergh.nl. Alleen dan wordt het gelezen door één van de nieuwe webmasters.

Fred en Eduard, succes gewenst bij het beheer van deze website!

Maarten & Rien.
 

Woord van bemoediging  namens het moderamen van de Generale Synode van onze kerk.
De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven..........lees hier verder.

Aanmelden om een dienst bij te wonen
Per dienst is er helaas voor een beperkt aantal bezoekers plaats. Dit vanwege de nog heersende corona-dreiging. Indien u een dienst wilt bijwonen verzoeken wij u zich aan te melden via: aanmelden@protestantsbergh.nl .
U kunt ook een WhatsAppje sturen naar of bellen met: Sijnie Heuvel, 06 40606055. Zij zal daar dan op reageren.
Doet u dit liefst voor vrijdagavond 20.00 uur in verband met de planning.
 

Meer nieuws is te vinden op de website Kerknieuws Protestantse Kerk Nederland


Neem ook eens een kijkje in onze Agenda.
 
 
Meeluisteren en meekijken

Meeluisteren en meekijken
Onze diensten worden live uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Dat geldt ook voor het avondgebed op woensdagen.  Via "Waar is er kerk"  staat de betreffende informatie. Van de diensten worden opnames gemaakt. Deze zijn te bekijken en te beluisteren via terugluisteren Zeddam of terugluisteren 's-Heerenberg.  
U kunt de diensten via deze website terugluisteren, maar ook via de Kerkdienst Gemist app, die beschikbaar is voor Android en Apple.
 
Direct naar Direct naar

Is er sprake van ziekte?

Ben je nieuw in de kerk?

Wil je gaan trouwen?

Is er een kind geboren?

Ga je verhuizen?

In geval van overlijden?

Begraafplaatsen.

Hoe kan ik aan collectebonnen komen?
 
 
Advertentie Advertentie