zo 21 jul 2019  om 10:00
Voorganger: Ds Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in 's-Heerenberg
Tekst(en): 1 Samuël 1: 1-20
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken : Hennie den Ouden
Koster :  Fred Heuvel

Liturgie
Er wordt gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
Uit het liedboek wordt gezongen:
Lied  80: 1,3 en 7
Lied 314: 1,2 en 3
Lied 942
Lied 152:1 en 2
Lied 971
Lied 263

Collecte 
Collecte voor Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland staat voor 'geloof in herstel' en bezoeken gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen" (Mattheüs 25:36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod. Gevangenenzorg Nederland maakt het geloof in herstel concreet door het inzetten van vrijwilligers, die in gesprek gaan met (ex-) gevangenen en hun familieleden. Wij hopen hen hiermee een nieuw perspectief te geven, zodat er afstand gedaan kan worden van een criminele levenswijze. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan na detentie. In het geloof dat een mens meer is dan zijn delict en om de mens achter de dader voor ogen te houden.

Een belangrijke kanttekening is dat Gevangenen- zorg Nederland geen evangeliserende organisatie is. Zij helpen iedereen die daar om vraagt, of religie bij hem of haar nu een rol speelt of niet. Dat is geloven in en werken aan herstel.

Meeluisteren?
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in 's-Heerenberg


Verder werken mee:

Crèche
Jannie Harmsen is aanwezig voor de kleintjes in het  Olde Posthuus Marktstraat 9a.

Kinderverhaal
Carolien leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Joke Radstake, 0314-662005. 
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgt Hennie Gerritsen in het Olde Posthuus, Markstraat 9a voor de koffie en thee. 

terug