zo 13 okt 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Kerk in Zeddam
Tekst(en): Marcus 6: 30-44
Ouderling: Netty Colenbrander
Organist: Joop Agelink

Diaken : Martin Boslooper
Koster :  Annemiek van de Weerd

Liturgie
Er wordt gebruik gemaakt van een liturgie.

Liederen
Uit het liedboek wordden de volgende liederen gezongen:
Lied 146a: 1,4,5 en 7 ( Intochtslied)
Lied 712  : 1,2,3 en 4
Lied 976  : 1,2 en 3
Lied 235  : Kinderlied ( a capella )
                 1. Voor alle goede gaven Heer zij u de dank en eer.
                 2. Wij danken u voor dag’lijks brood, kracht en gezondheid Heer.
                 3. Halleluja, halleluja, halleluja, amen.

Lied 383   : 1,2,3,4 en 5
Lied          : Wij delen - Kerk in Actie lied 

Wij delen geloof, wij delen de hoop
die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee visse, de Heer die het brak
en niemand kwam iets tekort
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf
totdat het een overvloed wordt.

Wij delen met jou, en met iedereen
de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart
totdat het een overvloed wordt.

Wij delen ver weg, wij delen dichtbij,
een kerk, een wereld, een God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons wordt.

Lied 871  : 1,2,3 en 4

Collecte 
Kerk in Actie, Bouw de kerk weer op in Syrië
Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo’n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Nu het er langzaam maar zeker veiliger wordt, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt.

Samen steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. 
Klik hier om meer over dit project te lezen.


Meeluisteren
Wil je live meeluisteren naar deze dienst, klik dan op Kerk in Zeddam.

Verder werken mee:

Crèche
Eveline en Sylvia zijn aanwezig voor de kleintjes.

Kinderverhaal
Sijnie Heuvel leest tijdens de preek een kinderverhaal voor. 

Autodienst
Wil je hiervan gebruik maken, neem dan contact op met Wim Visser, 0314-662263 of 06-41530764.
Degenen die van de autodienst gebruik willen maken, graag bellen op vrijdag vóór 19:00 uur. 

Koffie/ Thee  
Na de dienst zorgen Hennie en Ton den Ouden voor de koffie en thee. 

terug